center for sustainable justice


Center for Sustainable Justice (CSJ)

Het Center for Sustainable Justice is de thuishaven in Nederland van de International Foundation for Sustainable Justice. Het center stelt zich ten doel om wereldwijd kennis te verzamelen over duurzame vormen van rechtspleging en deze kennis te delen door middel van publicaties, congressen, lezingen, workshops, seminars en expert meetings.

 

Het CSJ is een expertisecentrum voor duurzame rechtspraak.

 

Duurzame rechtspraak is een verzamelnaam voor alle vormen van rechtspleging die erop gericht zijn bij te dragen aan de oplossing van onderliggende problemen, op het gebied van menselijke relaties, sociale verhoudingen, veiligheid en welzijn.

 

Het CSJ wil duurzame rechtspraak bevorderen door:

  • Het ontsluiten en verspreiden van wereldwijde kennis op het gebied van duurzame rechtspraak, door middel van lezingen, publicaties en een website.
  • Het geven workshops, cursussen en adviezen.
  • het organiseren van expert meetings
  • Het begeleiden van studenten en aio’s.